Home          Wat doen wij          Referenties          Certificaten          Contact      
       
    Politiekeurmerk    
         
         
   

Politiekeurmerk Veilig Wonen

LCB Advies bezit het certificaat preventieadviseur, en zit in het traject om erkend PKVW bedrijf te worden. In de praktijk betekent dit voor u een waarborg voor eerlijk en deskundig advies voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Bestaande bouw
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw® stelt veiligheidseisen aan bestaande woningen, wooncomplexen en woonomgeving. Bij woningcomplexen adviseert een bouwplanadviseur namens de politie de opdrachtgever bij het aanpassen van een woningcomplex. Een regionale keurmerkcommissie geeft zo'n te verbeteren complex een voorlopig keurmerk. De keurmerkcommissie kent het definitieve keurmerk toe na opleveringcontrole. Een preventieadviseur adviseert namens de politie bij individuele aanvragen. De meeste verzekeraars geven op dit certificaat een korting op de inboedelverzekering. Een woning met het certificaat Veilige Woning heeft een volgens de statistieken een 95% lagere kans dat daarin wordt ingebroken dan een niet beveiligde woning. Er bestaan drie certificaten met, per certificaat, basiseisen en diverse aanvullende eisen: Certificaat Veilige Woning voor alle soorten woningen. Het gaat om het hang- en sluitwerk aan ramen en deuren; de verlichting (buitenlamp) ervan; de opklimbaarheid en rookmelders; Certificaat Veilig Complex voor een flat of appartementengebouw. Zo'n wooncomplex krijgt dit certificaat als ten minste 60% van de woningen voldoet aan de eisen van het Certificaat Veilige Woning. Het complex moet verder onder meer voldoen aan eisen omtrent de entreepartij, toegang en verlichting; (toegangs)deuren gemeenschappelijke ruimten; liften; bergingen, schuren of garages, deuren en ramen; collectieve fietsenstalling; achterpaden. Het beheerplan voor het complex moet ook aan bepaalde eisen voldoen; Certificaat Veilige Omgeving, meestal voor een buurt of wijk. De omgeving moet voldoen aan eisen omtrent openbare verlichting; parkeren in de open lucht; achterpaden. Een beheerplan voor de woonomgeving maakt tevens onderdeel uit van het eisenpakket. De PKVW-keurmerkcommissie kan het PKVW-keurmerk Bestaande Bouw verlenen als 60% van de woningen een certificaat Veilige Woning heeft en de wijk beschikt over de Certificaten Veilig Complex en Omgeving. De eisen voor de diverse certificaten staan in het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen® voor de bestaande bouw.

Nieuwbouw
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw® (PKVW) stelt veiligheidseisen aan woningen, wooncomplexen en woonomgeving. Een bouwplanadviseur adviseert de opdrachtgever tijdens de planvoorbereiding namens de politie. Een regionale PKVW-keurmerkcommissie geeft het bouwplan een voorlopig keurmerk. De PKVW-keurmerkcommissie kent het definitieve keurmerk toe na een opleveringcontrole.
Een woonwijk ontvangt het keurmerk PKVW en de bewoners krijgen voor hun woning het certificaat Veilige Woning. Dit certificaat is vijf jaar geldig. De bewoner kan dit certificaat weer verlengen voor vijf jaar door een antwoordkaart in te vullen. Controles via steekproeven bepalen of wordt voldaan aan de op dat moment geldende eisen.
De meeste verzekeraars geven op dit certificaat een korting op de inboedelverzekering. Een woning met het certificaat Veilige Woning heeft volgens de statistieken een 95% lagere kans dat daar wordt ingebroken dan een niet beveiligde woning.

 
   
           
   
           
De diensten van LCB Advies:
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
Directievoering Toezicht Inspecties Keuringen Politiekeurmerk Veilig Wonen Onderhoud
           
   
     
  UW PROJECT IS ONZE ZORG. ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG  
     
  (C) Copyright: LCB Advies - Alle rechten voorbehouden - Webdesign: Devaca - Creative support